Hizmet Kalitemiz
Hizmet Kalitemiz
KAIZEN, yani sürekli iyileştirme. Her geçen günün bir önceki günden daha iyi, daha güvenli, daha sağlıklı olması için işyerlerinde sürekli çaba sarf etmekteyiz.
• TESPİT
• FİZİBİLİTE
• PLANLAMA
• UYGULAMA
• DENETİM

TESPİT
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin "İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği"ne göre, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alacak işyerinin öncelikle tehlike sınıfı belirlenir. Belirlenen tehlike sınıfına göre işyerinin alacağı İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin asgari hizmet süresi hesaplanır.

İŞ YERİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
BİLGER Ortak Sağlık Güvenlik Birimi çatısı altında görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli atanmış olduğu işyerlerinde profesyonel bakış açılarıyla, işyerindeki olası riskleri, olumsuzlukları ve eksiklikleri tespit ederek uygun düzeltici önleyici faaliyetler ile mevzuat çerçevesinde, sağlıklı ve güvenilir bir çalışma ortamı projesi sunar.

PLANLAMA
BİLGER Ortak Sağlık Güvenlik Birimi iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri işyerinde ortam gözetimleri dahilinde; takibini yapmak üzere aylık faaliyet uygulama planı, yıllık çalışma planı ve yıllık eğitim planı oluşturarak çalışanlara ve işverene sunar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin "İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği"ne göre, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alacak işyerinin öncelikle tehlike sınıfı belirlenir. Belirlenen tehlike sınıfına göre işyerinin alacağı İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin asgari hizmet süresi hesaplanır.

DENETİM
BİLGER Ortak Sağlık Güvenlik Birimi iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tüm iş sağlığı ve güvenliği sürecini devamlı olarak izler ve denetim altında tutar. Böylece tek seferlik değil, sürekli ve sürdürülebilir faaliyet gerçekleştirir.

UYGULAMA
BİLGER Ortak Sağlık Güvenlik Birimi iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri, yapmış oldukları ortam gözetimleri neticesinde yapılan faaliyete uygun düzeltici önleyici faaliyetler sunarak sizlere tehlikelerden arındırılmış, kaliteli bir iş ortamı sunar.